Met dit onderzoek geven we inzicht in de tevredenheid en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de medewerkers van de Bibliotheek. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele verbeterpunten als het gaat om de medewerkers?

Positief verrast

Ruim negen op de tien leden hebben weleens contact met medewerkers tijdens hun bibliotheekbezoek. Dit gaat dan vooral over de vindbaarheid (hoewel minder vaak dan gemiddeld) of doordat leden een gezellig praatje hebben met medewerkers (wat vaker dan gemiddeld). Ruim vier op de tien leden noemt spontaan een moment waarop de medewerkers hen positief verrasten. Ruim een kwart geeft aan weleens teleurgesteld te zijn in de medewerkers, waarbij men dan vooral klantonvriendelijkheid noemt.

Hoge tevredenheid over medewerkers

Ruim negen op de tien leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Men is vooral positief over de vriendelijkheid, beschikbaarheid (meer dan gemiddeld) en communicatieve vaardigheden van de medewerkers. In de Plattelandsbibliotheken geeft men iets minder vaak dan in het totale Panel aan dat de medewerkers deskundig en communicatief vaardig zijn. Leden zijn het minst tevreden over het aspect optreden bij ongewenst gedrag.

Hoe typeren leden de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker?

De meest genoemde kernwoorden zijn: behulpzaam, vriendelijk, betrokken, deskundig en daarnaast beschikbaar. Leden vinden in grote mate dat hun eigen bibliotheekmedewerkers aan deze kernwoorden voldoen; maar wat minder dan het totale Panel aan de kernwoorden deskundig (maar nog altijd 84%) en beschikbaar 

Belang aanwezigheid medewerkers

Meer dan acht op de tien leden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken vinden het (zeer) belangrijk dat er altijd een medewerker aanwezig is in de Bibliotheek. Ruim driekwart van de leden, meer dan in het totale Panel, vindt het aantal beschikbare medewerkers in de Bibliotheek momenteel precies goed. Een derde van de leden ziet dan ook niks in het idee dat er niet altijd een medewerker aanwezig is in de Bibliotheek, ook al heeft de Bibliotheek daardoor wel ruimere openingstijden. Iets meer dan vier op de tien leden zien wel iets in dit idee. 

Onbemande uren

Een kleine meerderheid van de leden van Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken (die wel eens een onbemande vestiging bezoeken) is positief over de onbemande uren, de rest is vooral neutraal. Toch geven drie op de tien leden, meer dan in het totale Panel, aan de Bibliotheek alleen te bezoeken tijdens bemande uren.

 

Rapportage en bijlagen

Rapportage Medewerkers van de Bibliotheek - Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-4 Medewerkers van de Bibliotheek

Open antwoorden onderzoek 2016-4 Medewerkers van de Bibliotheek

Tabellen

infographic BiebPanel 2016 4 personeel