In dit doelgroeponderzoek staan jongeren in de leeftijd 13-17 jaar centraal. We kijken hierbij naar de vrijetijdsbesteding, informatie intake, houding en het gedrag met betrekking tot lezen, de houding ten aanzien van de bibliotheek en ideeën over de bibliotheek. Hieronder enkele bevindingen en conclusies.

Combinatie van levendigheid en rust

Lezen en de Bibliotheek spelen nog geen grote rol in het leven van jongeren van 13 tot en met 17 jaar. De jongeren zien de Bibliotheek vooral in de traditionele vorm en geven bij hun zoektocht naar informatie met name de voorkeur aan online bronnen. Voor jongeren moet de Bibliotheek een combinatie zijn van levendigheid en rust.

Wel lid maar geen regelmatige bezoeker

Twee derde van de jongeren van 13 tot en met 17 jaar is zelf lid van de Bibliotheek. Toch bezoeken jongeren de Bibliotheek niet veelvuldig. Ruim de helft van de jongeren bezoekt de Bibliotheek namelijk bijna nooit; twee op de tien doen dat een paar keer per jaar. Hoe ouder de jongere hoe minder vaak hij/zij de Bibliotheek bezoekt. Als jongeren de Bibliotheek bezoeken dan is dit voornamelijk voor het lenen van boeken of andere materialen en/of voor het zoeken naar informatie, zij het in mindere mate.

Internet op de eerste plaats

Informatie zoeken en vrijetijdsbesteding doen de jongeren vooral via internet en social media. Lezen wordt niet gezien als iets wat ze graag doen in hun vrije tijd, al geeft de helft aan in de afgelopen 12 maanden weleens een boek te hebben gelezen voor hun plezier. Voor het zoeken naar informatie voor school maken jongeren voornamelijk gebruik van internet, maar een klein aantal zoekt ook in boeken.

Aansprekende concepten

Als jongeren het zelf voor het zeggen hebben in de Bibliotheek dan willen ze op een aantal kernpunten verandering, namelijk de inrichting, het aanbod en de medewerkers. Het blijkt dat jongeren vooral enthousiast zijn over het concept waarbij de Bibliotheek een leuke plek is waar je van alles kunt doen, huiswerk maken, tijdschriften lezen, andere mensen ontmoeten en iets eten en drinken. Met name jongens zijn enthousiast over het bibliotheekconcept waarbij de Bibliotheek zich vooral richt op (experimenteren met) nieuwe technieken en nieuwe media.

Rapportage en bijlagen

Doelgroeponderzoek jongeren 13-17 jaar - Cluster Drenthe Plattelandsbibliotheken

Vragenlijst Doelgroeponderzoek jongeren 13-17 jaar

Open antwoorden Doelgroeponderzoek jongeren 13-17 jaar

Tabellen

Inphographic Jongeren 13 17