Met dit onderzoek geven we inzicht in de tevredenheid en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de medewerkers van de Bibliotheek. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele verbeterpunten als het gaat om de medewerkers?

Positief verrast

Bijna alle leden hebben weleens contact met medewerkers tijdens hun bibliotheekbezoek, hoewel wat minder frequent dan gemiddeld in het totale Panel. Dit gaat dan vooral over de vindbaarheid, in de Stadsbibliotheken nog vaker dan gemiddeld, en ook relatief vaak over hulp bij technische vragen; juist minder vaak over tips en advies over materialen of vanwege een gezellig praatje. Vier op de tien leden noemt spontaan een moment waarop de medewerkers hen positief verrasten. Drie op de tien geven aan weleens teleurgesteld te zijn in de medewerkers, waarbij men dan vooral klantonvriendelijkheid noemt.

Hoge tevredenheid over medewerkers

Ruim negen op de tien leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Men is vooral positief over de vriendelijkheid, herkenbaarheid (vaker dan gemiddeld; vooral in Emmen en Assen) en communicatieve vaardigheden van de medewerkers. Over de deskundigheid en het meedenken met de klant is men ook tevreden, maar iets minder dan gemiddeld. Leden zijn het minst tevreden over het eigen initiatief van medewerkers om de bezoekers te helpen en het optreden bij ongewenst gedrag.

Hoe typeren leden de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker?

De meest genoemde kernwoorden zijn: behulpzaam, vriendelijk, deskundig, beschikbaar en betrokken. Leden vinden in grote mate dat hun eigen bibliotheekmedewerkers aan deze kernwoorden voldoen.

Belang aanwezigheid medewerkers

Leden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken vinden het nog belangrijker dan gemiddeld dat er altijd een medewerker aanwezig is in de Bibliotheek. Een derde van de leden van Cluster Drenthe Stadsbibliotheken ziet dan ook niks in het idee voor (een aantal) onbemande uren, in ruil voor ruimere openingstijden. Bijna evenveel leden zien wel iets in dit idee, maar dat zijn er een stuk minder dan in het totale Panel. Het merendeel van de leden (zeven op de tien) vindt het aantal beschikbare medewerkers in de Bibliotheek precies goed.

Onbemande uren

Een kleine meerderheid van de leden uit het totale Panel (die wel eens een onbemande vestiging bezoeken) is positief over de onbemande uren, de rest is vooral neutraal. 55-plussers zijn wat minder tevreden over de onbemande uren en bezoeken de Bibliotheek wat vaker alleen tijdens bemande uren.

 

Rapportage en bijlagen

Rapportage Medewerkers van de Bibliotheek - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Vragenlijst onderzoek 2016-4 Medewerkers van de Bibliotheek

Open antwoorden onderzoek 2016-4 Medewerkers van de Bibliotheek

Tabellen

infographic BiebPanel 2016 4 personeel