In dit doelgroeponderzoek staat de vraag centraal hoe de bibliotheek nog aantrekkelijker kan worden voor senioren (65 jaar en ouder).

Belangrijk dat er een bibliotheek is

Senioren staan over het algemeen positief tegenover de bibliotheek. Vooral omdat ze er onder de mensen kunnen zijn en omdat ze het goed vinden dat boeken voor iedereen toegankelijk zijn op deze manier. Senioren die wat minder positief staan tegenover de bibliotheek, geven onder andere aan dat ze niet (meer) lezen en dat de bibliotheek te ver weg is. Ook vinden senioren het over het algemeen belangrijk dat de bibliotheek er is, zelfs onder de niet-bezoekers ziet twee derde het belang van de bibliotheek in.

De persoonlijke waarde van de bibliotheek zit hem voor senioren die de bibliotheek bezoeken vooral in het opdoen van kennis (60%), het besparen van geld (42%) en het onder de mensen zijn (37%, vooral 64-75-jarigen). 13% van de senioren die de bibliotheek bezoeken, geeft aan zich minder eenzaam te hebben gevoeld dankzij de bibliotheek.

Rapportage en bijlagen

Doelgroeponderzoek Senioren

Vragenlijst Doelgroeponderzoek Senioren

Open antwoorden Doelgroeponderzoek Senioren

Tabellen

senioren infographic